Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 02.07.2020 r.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 07.07.2020 r. o wydaniu opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu garmażeryjnego w m. Słopsk na działkach nr ew. 513/3, 513/4, 513/5 oraz 514/10. gmina Zabrodzie.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Ważne terminy dla wyborców

12 lipca 2020 roku odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:

  • osoby, które głosowały korespondencyjnie w I turze wyborów otrzymają pakiet wyborczy również na II turę,
  • osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie tylko w II turze, mogą zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy do 30 czerwca
  • w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.
  • termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 3 lipca.
  • termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu 7 lipca.
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania jest możliwe do 10 lipca.
30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ważne terminy dla wyborców

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska

Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska

Wyniki wyborów Prezydenta RP w gminie Zabrodzie

Z wynikami wyborów Prezydenta RP w gminie Zabrodzie można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/143506

Frekwencja w Zabrodziu w I turze wyborów wyniosła 66,44%

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wyniki wyborów Prezydenta RP w gminie Zabrodzie