Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

20 maja 2022
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Sesja XXXIX Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

20 maja 2022
Czytaj więcej o: Sesja XXXIX Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi asfaltowej w miejscowości Kiciny

Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi asfaltowej w miejscowości Kiciny na działkach o numerach ewidencyjnych: "433 obręb Choszczowe" oraz "238 obręb: Kiciny"

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi asfaltowej w miejscowości Kiciny

Zaproszenie na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 19 maja 2022 roku o godz. 1500, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

16 maja 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej

Petycja do Kierownika JST o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę

10 maja 2022
Czytaj więcej o: Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej