Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.16.2022.DW

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 99/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna,
inwestycja: „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

9 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.16.2022.DW

Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022

6 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

5 maja 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zabrodzie za 2021 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zabrodzie za 2021 rok

29 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zabrodzie za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 kwietnia 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”

29 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 kwietnia 2022r.