ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WYSYCHY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050. 1 .2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 3 stycznia 2022  roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Wysychy, na którym ma być dokonany wybór sołtysa, zwołuje się ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA  WYSYCHY na dzień  15 stycznia 2022 roku (SOBOTA) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Dębinkach przy ul. Norwida 26.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.): „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”.                                                                           

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Krzysztof Jezierski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:185