Zaproszenia na sesje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie/live

nagrania sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.11.2022r.

2022-11-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 listopada 2022 roku o godz. 1400, która zostanie przeprowadzona   w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.11.2022r.

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 25.10.2022r.

2022-10-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na  dzień 25 października 2022 roku o godz. 1300, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 25.10.2022r.

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 13.09.2022r.

2022-09-06

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 13 września 2022 roku o godz. 1500, która zostanie przeprowadzona  w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz  w zdalnym trybie obradowania.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 13.09.2022r.

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zabrodzie 11.08.2022r.

2022-08-04

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie 10.06.2022r.

2022-06-03

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 10 czerwca 2022 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie 10.06.2022r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:3739