Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Petycja z dnia 4 czerwca 2024r. w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

18 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 4 czerwca 2024r. w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zabrodzie 25.06.2024r.

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 czerwca 2024 roku o godz. 15:00, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

18 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zabrodzie 25.06.2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji na rzecz Gminy Zabrodzie ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17. czerwca 2024r.  o wydaniu decyzji na rzecz Gminy Zabrodzie ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku transportu i łączności wraz z jego przebudową i rozbudową z przeznaczeniem na żłobek na terenie dz. nr ew.  277 obręb Choszczowe, gmina Zabrodzie.

17 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji na rzecz Gminy Zabrodzie ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Oświadczenie majątkowe za rok 2023

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zabrodzie za rok 2023

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe za rok 2023

Oświadczenia majątkowe za rok 2023

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Zabrodzie za rok 2023

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe za rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2024r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2024r.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny "Adelinek" w Adelinie

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny "Adelinek" w Adelinie

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny "Adelinek" w Adelinie

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny w Adelinie

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny w Adelinie

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Żłobek Gminny w Adelinie

Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU 9 CZERWCA 2024 ROKU ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ O GODZINIE:

  • OKW Nr 1 w Zabrodziu 600
  • OKW Nr 2 w Słopsku 600
  • OKW Nr 3 w Dębinkach 600
  • OKW Nr 4 w Adelinie 600
  • OKW Nr 5 w Kicinach 600

 GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W GODZINACH 700 - 2100

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych