Sesja L Rady Gminy Zabrodzie 22.06.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2022.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2024 – 2027 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości  na okres 10 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części powierzchni dachu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 19. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca: Sylwia Maria Marciszewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-06-30
Data publikacji:2023-06-30
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wtona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:549