Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 31.08.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  31 sierpnia 2023 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z LI  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Młynarze, Gmina Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 14. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-08-24
Data publikacji:2023-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:757