OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2023

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat” w terminie do dnia 13.10.2023r. do godz. 14:00 —Kancelaria Urzędu Gminy w Zabrodziu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie (decyduje data wpływu).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-09-28
Data publikacji:2023-09-28
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:615