Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie 19.12.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień       19 grudnia 2023 roku o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z LV  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2027 w Gminie Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zabrodzie na lata 2024-2027.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/264/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zabrodzie na lata 2022 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zabrodzie do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2024-2033.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
 /-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-12-12
Data publikacji:2023-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Jeziórski
Liczba odwiedzin:1363