Zaproszenie na LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie 11.01.2024r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie  Nr LVII na dzień 11 stycznia 2024r. o godz. 1400 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji  w 2024 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 stycznia 2024 roku (znak DOS.5242.6.2024) w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  6. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Wiesław Jakubowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-01-10
Data publikacji:2024-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Jakubowski
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Jeziórski
Liczba odwiedzin:543