I Sesja Rady Gminy Zabrodzie 7.05.2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2024

Porządek obrad sesji Rady Gminy Zabrodzie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przygotowania i przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie prowadzenia sesji.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-05-22
Data publikacji:2024-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:161