Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana - Renata Sutor

Termin załatwienia petycji (do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia - termin przewidywany) - obligatoryjnie 90 dni

Informacja o sposobie załatwienia petycji - Petycja tylko w niewielkiej części dotyczy obszarów działania będących w jurysdykcji Gminy Zabrodzie

Czy petycja jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej - nie