Informacja na temat wyników otwartych konsultacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2021

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Roczny Program współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022"

Konsultacje projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022” zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Zabrodzie w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

W celu uzyskania uwag i propozycji od Organizacji, projekt Programu został poddany konsultacjom w okresie od 3 listopada do 9 listopada 2021 roku:

-  w formie zgłaszania uwag i opinii:

  • Drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie,
  • Drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zabrodzie.pl,
  • Bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu – Biur Obsługi klienta w godzinach urzędowania.

 Ogłoszenie o konsultacjach oraz Projekt Programu współpracy wraz  z załącznikami zamieszczony został dnia 03.11.2021r. na stronie internetowej Gminy www.bip.zabrodzie.pl , w BIP w zakładce Ostatnie aktualizacje – Konsultacje projektu Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

W tym czasie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu „Roczny Program współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022 ”. Na bezpośrednie spotkanie konsultacyjne nie stawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Gmina Zabrodzie informuje, że do projektu Roczny Program współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022. nie zgłoszono żadnych uwag.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-11-12
Data publikacji:2021-11-12
Osoba sporządzająca dokument:Nina Kacprzuk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1264