ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: „Wykonywanie usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: „Wykonywanie usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie”

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi „Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie” objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwany dalej GOPS w Zabrodziu.
Wspólny słownik zamówień (CPV); Kody CPV:
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312100-0 Usługi opieki dziennej
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od 02.01.2023 do 31.12.2023

MIEJSCE ORTAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć listownie na adres Urząd Gminy Zabrodzie ul. Władysława Stanisław Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie lub osobiście w Kancelarii , parter Urzędu Gminy w Zabrodziu w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. godz. 1400.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-12-07
Data publikacji:2022-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Garbarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Wrona
Liczba odwiedzin:746