Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie 27.04.2023r.

19 kwietnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 27 kwietnia 2023 roku o godz. 1300, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zabrodzie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Basinów gm. Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Zabrodzie oraz określenia sezonu kąpielowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-04-19
Data publikacji:2023-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Wrona
Liczba odwiedzin:790